KALENDER
prev November 2019 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Õppenõukogu koosolek

 
Sinimäe Põhikooli õppenõukogu koosolek toimub  27. augustil kell 11.00 muusikaklassis.
 
Päevakord
1. Protokollija valimine
2. Personaliga seotud info ja küsimused.
3. Täiendava õppetöö lõpetamine, klassikursuse kordamine.
4. 2018/2019 õppeaasta lõpetamine; õppe- ja kasvatustöö tulemuste kokkuvõte ja analüüs.
5. 2019/2020 õppeaasta eesmärkide ja üldtööplaani kinnitamine.
6. Esindaja nimetamine hoolekogusse.
7. Kooli kodukorraga seotud küsimuste arutelu.
8. Info.
 
 
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg:
teisipäev kell 16.30-18.00
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.