Hoolekogu

2014/2015 õa
Protokoll nr 1 14.10.2014
Protokoll nr 2 30.10.2014
Protokoll nr 3 04.02.2015
Protokoll nr 4 31.03.2015

2015/2016 õa
Protokoll nr 1 07.12.2015
Protokoll nr 2 07.03.2016

2016/2017 õa
Protokoll nr 1 18.10.2016
Protokoll nr 2 13.03.2017

2017/2018 õa
Protokoll nr 1 13.09.2017
Protokoll nr 2 10.04.2018
Protokoll nr 3 23.04.2018

2018/2019 õa
Protokoll nr 1 07.11.2018
Protokoll nr 2 14.02.2019
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 502 6523 - direktori kohusetäitja
joel.guljavin@gmail.com