Õpilaste vastuvõtt

0 klassi astumiseks esitada:

avaldus

1. klassi astumiseks esitada:

 avaldus
 sünnitunnistuse koopia
 üldandmed õpilase kohta
 meditsiiniline kaart

 üks õpilaspileti pilt

2 - 9. klassi astumiseks esitada:

 avaldus
 sünnitunnistuse koopia
 klassitunnistus või selle koopia
 väljavõte õpilasraamatust
 koolikohustusliku õpilase arvestuskaart
 meditsiiniline kaart
 üks õpilaspileti pilt

 

KLASSIJUHATAJA

 täidab õpilasraamatu
 täidab klassipäeviku
 täidab koolikohustusliku õpilaste arvestuskaardi


ÕPILASELE, KES LÄHEB TEISE KOOLI

 lapsevanem:

  • esitab avalduse koolist lahkumise kohta
  • annab õpilasraamatusse allkirja


dokumentide väljaandja:

  • täidab väljavõtte õpilasraamatust
  • täidab õpilasraamatus välja antud dokumentide loendi
  • võtab õpilasraamatusse lapsevanema allkirja
  • täidab koolikohustusliku õpilase arvestuskaardi teise poole


anda kaasa:

  • väljavõte õpilasraamatust
  • koolikustusliku õpilase arvestuskaart
  • täita koolikohustusliku õpilase arvestuskaardi teine pool
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 564 81 495 - direktor
teetlok@sinimae.edu.ee