Huvialaringid

Huviringid

Esmaspäev
Kell 12.25-13.10 Slaavi kultuuri ring 1.klass
Kell 13.20-14.05 Slaavi kultuuri ring 2.-3. klass​
Kell 14.15-15.00 Majandus ja ettevõtlusring 9. klass
                           Koor 4.-9. klass​

Teisipäev
Kell 13.20-14.05 Kodulooring 2.-4. klass​
Kell 14.15-15.00 Majandus ja ettevõtlusring 8. klass​
                           Eesti keel 9. klass
                           Spordiring 1.-3. klass
                           Poiste meisterdamine 

Kolmapäev
Kell 13.20-14.05 Koor 1.-3. klass​
Kell 14.15-15.00 Keelteklubi 5.-9. klass
                           Eesti keel 8. klass
                           Spordiring 4.-9. klass​

Neljapäev
Kell 13.20-14.05 Robootika 2.-4. klass​
Kell 14.15-15.00 ​Keskkonna- ja loodusring

Reede 
Kell 13.20-14.05 Majandus ja ettevõtlusring 7. klass
                           Robootika 2.-4. klass
                           Poiste meisterdamine ​


Slaavi kultuuri ring, tutvustab õpilastele slaavi kultuuri läbi mängude, laulude, toidu ja rahvakalendri.
Majandus ja ettevõtlusring-  Digipädev ettevõtja 9. kl õppijate ettevõtlus- ja digipädevuste arendamine. 
Mini-õpilasfirma loovtööna loovad 8. kl õpilased “Mini-õpilasfirma” ning õppivad majanduse ja ettevõtluse aluseid
Mini-õpilasfirma loomine 7. kl. Ettevõtlus- ja digipädevuste arendamine.
Kodulooring- kodukandi tutvustamine läbi erinevate tegevuste. Külastatakse Kauksi RMK, Eesti Elektrijaama, Narva linnust, Sillamäe muuseumi, Narva jõeäärseid mälestusmärke ja Narva noorte meremeeste klubi
Koor- Muusikaring arendab õpilases muusikalist kuulmist, palju tehakse ringmängulaule ja muusikalist liikumist. Ka õpitakse kooris laulma lihtsaid ühehäälseid laule.
Eesti keele ring -Eesti keele ringi eesmärk on parandada 8. ja 9. klassi õpilaste eesti  keele lugemis -, kuulamis- ja rääkimisoskust ning valmistada neid ette põhikooli eesti keele lõpueksamiks.
Keelteklubi - Keelteklubisse on teretulnud nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad. Ühe õhtu jooksul on võimalus  rääkida kas eesti, vene või inglise keelt. Tule harjuta võõrkeeli ja jaga teistega oma emakeelt.
Keskkonna- ja loodusring eesmärgik vanade materjalide taaskasutamine ja keskkonna hoidmine ning säästmine läbi ettevõtliku mõtteviisi ja ettevõtluse.
Robootikaringi eesmärk on arendada lapse ruumilist, loovat ja tehnilist mõtlemist ning õppida oma tegevust läbi mõtlema ja plaanima.
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 564 81 495 - direktor
teetlok@sinimae.edu.ee