Õpetajad

Vene keel Žanna Belikova
Keemia Ljudmila Dmitrieva
Algõpetus, loodusõpetus, keemia Tatjana Juhkam (lapsehoolduspuhkusel)
Eesti keel, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus Kai Kiiver
Muusika Katarina Kiiver
Algõpetus, matemaatika Irina Klishina
Kehaline kasvatus Deniss Košelev
Vene keel Tamara Krõlova
Bioloogia, geograafia Monica Merents
Ajalugu Pavel Naidjonov
Algõpetus, loodusõpetus Külli Priske
Eesti keel, inglise keel Berit Puidet
Eesti keel ja kirjandus, matemaatika, algõpetus Anneli Sabolotni
Keemia, füüsika, loodusõpetus Liisi Sarap
(lapsehoolduspuhkusel)
Matemaatika, füüsika Tamara Saveljeva
Vene keel ja kirjandus Olga Smutnaja
Keemia, füüsika, loodusõpetus Mark Tarkanovski
Loodusõpetus, bioloogia, geograafia Evald Teetlok
Inglise keel Melissa Simone Toom
Eesti keel Roman Treial
Matemaatika, kunst ja tööõpetus Helena Tõnsau
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 564 81 495 - direktor
teetlok@sinimae.edu.ee