Õpetajad

Vene keel, matemaatika, inimeseõpetus Žanna Belikova
Muusika Svetlana Jefimova
Algõpetus, keemia Tatjana Juhkam
Algõpetus, loodus- ja inimeseõpetus Irina Klishina
Kehaline kasvatus Deniss Košelev
Vene keel, loodusõpetus, ajalugu Tamara Krõlova
Ajalugu, ühiskonnaõpetus Kadi Küng
Algõpetus Anne Meldre
Bioloogia, geograafia Monica Merents-Irs
Algõpetus Külli Priske
Eesti keel ja kirjandus Berit Puidet
Eesti keel ja kirjandus, inimeseõpetus Tarmo Tammes
Matemaatika, füüsika Tamara Saveljeva
Vene keel ja kirjandus Olga Smutnaja
Tehnoloogiaõpetaja Sergey Tarasevich
Keemia, füüsika, loodusõpetus Mark Tarkanovski
Inglise keel Melissa Simone Toom
Matemaatika, kunst ja tööõpetus Helena Tõnsau
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.