Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
     1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 8. mai 2019. a;
     2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
     1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
     1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
    2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a;
    3) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 29. mai 2019. a.

 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
    1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a.

KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 502 6523 - direktori kohusetäitja
joel.guljavin@gmail.com