Õppekava

Sinimäe Põhikooli õppekava

Lisa 1 Ainevaldkond „Keel ja kirjandus”
Lisa 2 Ainevaldkond „Võõrkeeled"
Lisa 3 Ainevaldkond „Matemaatika“
Lisa 4 Ainevaldkond „Loodusained”
Lisa 5 Ainevaldkond „Sotsiaalained”
Lisa 6 Ainevaldkond „Kunstiained”
Lisa 7 Ainevaldkond „Tehnoloogia”
Lisa 8 Ainevaldkond „Kehaline kasvatus”


 
KONTAKT
Sinimäe Põhikool
Kesk 1
Sinimäe alevik
Narva- Jõesuu linn
Ida-Virumaa
40101
Reg nr 75015893
 
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee

Koolimaja kantselei töötab
esmaspäevast -  reedeni  08.00-16.30. Aljona Kordontšuk
direktor 
e-post kool@sinimae.edu.ee 
tel    +372 39 74 233
Direktori vastuvõtuaeg: kokkuleppel

Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.
KIIRELT LEITAV