Õppenõukogu

Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppe- ja arendusjuht, õpetajad ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja (PGS § 72 lg 2).
Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010.a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

Õppenõukogu ülesandeks on:

- oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 1).

Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel (HTM 23.08.2010.a määrus nr. 44 § 5 lg 4).

2010/2011 õa.
Kinnitatud päevakord 16.11.2010, protokoll 1
Kinnitatud päevakord 23.11.2010, protokoll 2
Kinnitatud päevakord 23.12.2010, protokoll 3
Kinnitatud päevakord 10.02.2011, protokoll 4, otsused 1, 2
Kinnitatud päevakord 23.03.2011, protokoll 5, otsus3
Kinnitatud päevakord  31.05.2011, protokoll 6, otsused 4, 5, 6 
Kinnitatud päevakord  17.06.2011, protokoll 7, otsus7
Kinnitatud päevakord  30.08.2011, protokoll 8,  otsused 8, 9, 10

2011/2012 õa. 
Kinnitatud päevakord 24.10.2011, protokoll 1, otsus 1
Kinnitatud päevakord 23.11.2011, protokoll 2, otsus 2
Kinnitatud päevakord 28.12.2011, protokoll 3, otsus 3
Kinnitatud päevakord 20.03.2012, protokoll 4, otsused 4, 5, 6
Kinnitatud päevakord 10.04.2012, protokoll 5, otsus 7
Kinnitatud päevakord 30.05.2012, protokoll 6, otsused 8, 9, 10
Kinnitatud päevakord 15.06.2012, protokoll 7, otsus 11
 Kinnitatud päevakord 30.08.2012, protokoll 8, otsus 12

2012/2013 õa.
Kinnitatud päevakord 11.01.2013 protokoll 1​, otsus 1
Kinnitatud päevakord 28.02.2013 protokoll 2​
Kinnitatud päevakord ​30.05.2013 protokoll 3, otsused 2
Kinnitatud päevakord 14.06.2013 protokoll 4​, otsus 3
Kinnitatud päevakord 29.08.2013 protokoll 5, otsused 4,5, 6

2013/2014 õa.
Kinnitatud päevakord 29.05.2014, protokoll 1 , otsused 1,2,3
Kinnitatud päevakord 15.06.2014, protokoll 2, otsus 4
Kinnitatud päevakord 27.08.2014 protokoll 3, otsused 5,6,7,8

2014/2015 õa.
Kinnitatud päevakord 17.09.2014 protokoll 1
Kinnitatud päevakord 20.01.2015 protokoll 2​
Kinnitatud päevakord 17.03.2015 protokoll 3
Kinnitatud päevakord 13.06.2015 protokoll 4​, otsus 1
Kinnitatud päevakord 25.08.2015 protokoll 5, otsused 2, 3
Kinnitatud päevakord 27.08.2015 protokoll 6, otsused 4, 5

2015/2016 õa.
Kinnitatud päevakord 09.02.2016 protokoll 1
Kinnitatud päevakord 01.06.2016 protokoll 2, otsused​ 1,2​,3
Kinnitatud päevakord 16.06.2016 protokoll 3, otsused​ 4, 5, 6, 7, 8
Kinnitatud päevakord 25.08.2016 protokoll 4, otsused​ 9, 10, 11, 12

2016/2017 õa.
Kinnitatud päevakord 13.09.2016 protokoll 1, otsused​ 1, 2
Kinnitatud päevakord 16.01.2017 protokoll 2
Kinnitatud päevakord 01.06.2017 protokoll 3, otsused​ 3, 4, 5​
Kinnitatud päevakord 16.06.2017 protokoll 4, otsused​ 6, 7
Kinnitatud päevakord 25.08.2017 protokoll 5, otsused 8, 9, 10, 11

2017/2018 õa.
Õppenõukogu tegevuse plaan 2017/2018 õa
Kinnitatud päevakord 19.09.2017 protokoll nr 1, otsus nr 1
Kinnitatud päevakord 10.04.2018 protokoll nr 2, otsus nr 2
Kinnitatud päevakord 29.05.2018 protokoll nr 3, otsused nr 3,4,5,6,7,8,9,10
Kinnitatud päevakord 19.06.2018 protokoll nr 4, otsused nr 11,12,13,14,15
Kinnitatud päevakord 24.08.2018 protokoll nr 5, otsused 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

2018/2019 õa
Õppenõukogu tegevuse plaan 2018/2019 õa
Kinnitatud päevakord 18.09.2018 protokoll nr 1, otsused 1, 2, 3
Kinnitatud päevakord 29.11.2018 protokoll nr 2, otsused 4, 5, 6, 7
Kinnitatud päevakord 07.03.2019 protokoll nr 3, otsused 8, 9, 10, 11
Kinnitatud päevakord 04.04.2019 protokoll nr 4, otsus 12
Kinnitatud päevakord 30.05.2019 protokoll nr 5, otsus 13
Kinnitatud päevakord 31.05.2019 protokoll nr 6, otsus 14
Kinnitatud päevakord 10.06.2019 protokoll nr 7, otsused 15, 16

Kinnitatud päevakord 20.06.2019 protokoll
Kinnitatud päevakord 23.08.2019 protokoll


2019/2020 õa.
Õppenõukogu tegevusplaan 2019/2020 õa
Kinnitatud päevakord 04.06.2020 protokoll nr 1, otsused 1,2,3,4,5,6
Kinnitatud päevakord 31.08.2020 protokoll nr 2, otused 7,8,9,10,11,12,13

2020/2021 
õa.
Kinnitatud päevakord 27.10.2020 protokoll nr 1, otsus 1
Kinnitatud päevakord 04.01.2021 protokoll nr 2, otsus 1,2,3,4,5,6,7
Kinnitatud päevakord  08.01.2021 protokoll nr 3
Kinnitatud päevakord 08.06.2021 protokoll nr 4, otsus 1,2
Kinnitatud päevakord 17.06.2021 protokoll nr 5, otsus 1,2,3
                                         30.08.2021 protokoll nr 6

2021/2022 
õa.

Õppenõukogu tegevusplaan 2021/2022 õa
Õppenõukogu nr 1 23.11.2021 
Õppenõukogu nr 2  01.12.2021 
Õppenõukogu nr 3 03.03.2022 
Õppenõukogu nr 4 16.03.2022 
Õppenõukogu nr 5  13.06.2022 
Õppenõukogu nr 6  20.06.2022 
Õppenõukogu nr 7  30.08.2022

Õppenõukogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda (pöörduda kooli kantselei poole). 
KONTAKT
Sinimäe Põhikool
Kesk 1
Sinimäe alevik
Narva- Jõesuu linn
Ida-Virumaa 
40101
Reg nr 75015893

kantselei
tel. +3723974233
kool@sinimae.edu.ee

Koolimaja kantselei töötab:
esmaspäevast -  reedeni
08.00-16.30 

Joel Guljavin
direktori kohusetäitja
e-post:
kool@sinimae.edu.ee 
tel.   +3725026523
Direktori vastuvõtuaeg: kokkuleppel

Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.
KIIRELT LEITAV