Visioon ja põhiväärtused

Sinimäe Põhikooli visioon

Sinimäe Põhikool on kool, kus väärtustatakse inimsuhteid, erinevaid kultuure, eesti keele ja emakeele oskust, loodus- ja humanitaarharidust.

Mitmekeelsus on paljukukultuurilises maailmas toimetuleku võti. 

Sinimäe Põhikool on õppiv, loov ja kiiresti arenev kool, kus kõik meie töötajad toetavad laste igakülgset arengut, et anda oma õpilastele parim haridus. 

Oleme keelekümbluskool aastast 2005. 

Varane keelekümblus

Alustame keelekümblusega esimeses klassis, kõiki õppeaineid õpetame eesti keeles. Teise klassi teisel poolaastal lisandub vene keel kui emakeel. 

Meie kooli moto " Ühel meelel, kolmes keeles" 

 

KONTAKT
Sinimäe Põhikool
Kesk 1
Sinimäe alevik
Narva- Jõesuu linn
Ida-Virumaa
40101
Reg nr 75015893
 
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee

Koolimaja kantselei töötab
esmaspäevast -  reedeni  08.00-16.30. Aljona Kordontšuk
direktor 
e-post kool@sinimae.edu.ee 
tel    +372 39 74 233
Direktori vastuvõtuaeg: kokkuleppel

Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.
KIIRELT LEITAV