Õpetajad

Algõpetus Irina Evart irina.evart@sinimae.edu.ee
Muusika Svetlana Jefimova svetlana.jefimova@sinimae.edu.ee
Algõpetus Maarika Alliku maarika.alliku@sinimae.edu.ee
Kehaline kasvatus Aleksandr Gorodnitšev aleksandr.gorodnitsev@sinimae.edu.ee
Vene keel  Tamara Krõlova tamara.krolova@sinimae.edu.ee
Eesti keel võõrkeelena Aljona Kordontsuk aljona@sinimae.edu.ee
Ajalugu, ühiskonnaõpetus,inimeseõpetus Liina Punamäe liina.punamae@sinimae.edu.ee
Algõpetus, projektiõpetaja  Jelena Antipenkova jelena.antipenkova@sinimae.edu.ee
Eesti keel ja kirjandus, ajalugu Ivo Mikson ivo.mikson@sinimae.edu.ee
Algõpetus Külli Priske kulli.priske@sinimae.edu.ee
Algõpetus Tatjana Juhkam tatjana.juhkam@sinimae.edu.ee
Matemaatika, füüsika Tamara Saveljeva tamara.saveljeva@sinimae.edu.ee
Vene keel ja kirjandus Olga Smutnaja olga.smutnaja@sinimae.edu.ee
Tehnoloogiaõpetaja Sergey Tarasevich sergey.tarasevich@sinimae.edu.ee
Loodusõpetus, geograafia, bioloogia Helle-Viivi Tolk helleviivi.tolk@sinimae.edu.ee
Inglise keel Manuelle Postolenko manuelle.postolenko@sinimae.edu.ee
Matemaatika,keemia,füüsika Ella Skiller ella.skiller@sinimae.edu.ee
Kunst ja käsitöö Jekaterina Kerro-Loginova jekaterina.kerro@sinimae.edu.ee
Algõpetus, projektiõpetaja Helen Hallik helen.hallik@sinimae.edu.ee
Eesti keel võõrkeelena Maie Jaago maie.jaago@sinimae.edu.ee   
 
Inglise keel  Damir Nuriev damir.nuriev@sinimae.edu.ee
KONTAKT
Sinimäe Põhikool
Kesk 1
Sinimäe alevik
Narva- Jõesuu linn
Ida-Virumaa
40101
Reg nr 75015893
 
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee

Koolimaja kantselei töötab
esmaspäevast -  reedeni  08.00-16.30. Aljona Kordontšuk
direktor 
e-post kool@sinimae.edu.ee 
tel    +372 39 74 233
Direktori vastuvõtuaeg: kokkuleppel

Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.
KIIRELT LEITAV