Õpetajad

Algõpetus Irina Evart irina.evart@sinimae.edu.ee
Muusika Svetlana Jefimova svetlana.jefimova@sinimae.edu.ee
Algõpetus Maarika Alliku maarika.alliku@sinimae.edu.ee
Kehaline kasvatus Aleksandr Gorodnitšev aleksandr.gorodnitsev@sinimae.edu.ee
Vene keel, loodusõpetus Tamara Krõlova tamara.krolova@sinimae.edu.ee
Eesti keel võõrkeelena Anne Meldre anne.meldre@sinimae.edu.ee
Ajalugu, ühiskonnaõpetus,inimeseõpetus Liina Punamäe liina.punamae@sinimae.edu.ee
Algõpetus Jelena Antipenkova jelena.antipenkova@sinimae.edu.ee
Eesti keel ja kirjandus, ajalugu Ivo Mikson ivo.mikson@sinimae.edu.ee
Algõpetus Külli Priske kulli.priske@sinimae.edu.ee
Algõpetus Kerli Kore kerli.kore@sinimae.edu.ee
Matemaatika, füüsika Tamara Saveljeva tamara.saveljeva@sinimae.edu.ee
Vene keel ja kirjandus Olga Smutnaja olga.smutnaja@sinimae.edu.ee
Tehnoloogiaõpetaja Sergey Tarasevich sergey.tarasevich@sinimae.edu.ee
Loodusõpetus, geograafia, bioloogia Helle-Viivi Tolk helleviivi.tolk@sinimae.edu.ee
Inglise keel Alevtina Serova alevtina.serova@sinimae.edu.ee
Matemaatika,keemia,füüsika Ella Skiller ella.skiller@sinimae.edu.ee
Kunst ja käsitöö Jekaterina Kerro-Loginova jekaterina.kerro@sinimae.edu.ee
Algõpetus Aleksei Jašin aleksei.jasin@sinimae.edu.ee
Eesti keel võõrkeelena Maie Jaago maie.jaago@sinimae.edu.ee   
 
KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 59 194 348 - direktori kohusetäitja
Kai Kitsing
kai.kitsing@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel: kokkuleppel
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.
KIIRELT LEITAV