Eksamid

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2020/2021. õppeaastal: 
 

  • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a
  • matemaatika: 3. juunil 2021. a 
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 09. juunil 2021. a
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 09.–10. juuni 2021. a
  • valikeksam inglise keeles (suuline): 11. juuni 2021. aPõhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal“.

 

KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 5757 0040 - direktor
Tarmo Tammes
tarmo.tammes@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel: kokkuleppel
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.