Eksamid

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2020/2021. õppeaastal: 
 

  • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a
  • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31.mai–2. juuni 2022. a
  • matemaatika: 6. juunil 2022. a 
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 14. juunil 2022. a
  • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 14.–15. juuni 2021. a
  • valikeksam inglise keeles (suuline): 16. juuni 2022. aPõhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Riiklike põhikooli lõpueksamite ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal“.

 

KONTAKT
Kesk 1, Sinimäe
Ida-Virumaa, 40101
+372 39 74 233 - kantselei
kool@sinimae.edu.ee
+372 59 194 348 - direktori kohusetäitja
Kai Kitsing
kai.kitsing@sinimae.edu.ee
Direktori vastuvõtuaeg
telefoni teel: kokkuleppel
Kool aktsepteerib avaliku
sektori üksusena
ainult e-arveid.